Misyon ve Vizyon

Misyon

Özgün araştırma ve eğitim faaliyetleriyle bilim dünyasına katkıda bulunmak; yenilikçi, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal gelişime öncülük etmek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreterliği ve bağlı birimleri, bu misyonun gerçekleştirilmesinde, Üniversite’nin gelişime açık, verimli, güçlü ve güvenilir bir mekanizma olmasında, bürokratik idari hizmetleri yürüterek yükü üstlenmekte ve bu mekanizmaya destek vermekte olup, şeffaf, yenilikçi, paylaşımcı bir yönetim oluşturma misyonunu taşımaktadır.

Vizyon

Araştırma, eğitim ve sağlık alanında öncü, girişimcilik ve yenilikçilikte bilimsel mükemmelliği hedefleyen, kurulduğu şehrin mirasını geleceğe taşıyan, üçüncü nesil bir dünya üniversitesi olmak.